Kara Okay
Sing along or shut the f... up

Hjälp i att ställa in Ultrastar

Du har installerat Ultrastar Deluxe eller kör från en separat DVD med Ultrastar på (roaming) men får inte till inställningarna riktigt bra. Mikrofonerna funkar inte och bilden har inte vettig upplösning. Då kanske de här tipsen hjäper dig.

Du ställer in Ultrastar genom att från huvudmenyn välja Tools --> Options. Nedan listas de viktigaste inställningarna.

Inställningar sparas i config.ini som ligger på samma plats som ultrastardx.exe, alternativt på "C:\Users\vad_du_nu_heter\AppData\Roaming\ultrastardx" om Ultrastar körs från en DVD. (AppData kan vara svår att hitta då den mappen kan vara dold).

De flesta av inställningarna slår inte igenom förrän du startar om Ultrastar.

Record

Det här är den viktigaste OCH KRÅNGLIGASTE inställningen.

Beroende på antal mikrofoner (1-3) så ska det bara finnas EN 1:a EN 2:a och EN 3:a som är aktiverad i mängden av de Soundcard som går att välja på. De övriga ska sättas till Off. Staplarna visar att det funkar.

Ställ in inputvolymen på det aktuellt valda ljudkortet med + respektive - (på ett engelskt tangentbord), men eftersom du har ett svenskt tangentbord så trycker du + om du vill minska volymen (det röda strecket går åt vänster) och shift tillsammans med tangenten till höger om + för att öka volymen.

Du kan också ställa in en tröskel på inputvolymen genom att trycka T. Sjung en svag ton och tryck T. Alla ljud tystare än den tonen kommer att ignoreras (brus tas bort) när du sen sjunger karaoke.

Graphics

Här finns den näst viktigaste inställningen, nämligen Resolution.

Resolution: Upplösning på din skärm eller din TV

Game

Players: 1-3 beroende på antal mikrofoner
Tabs: On (rekommenderas)
Sorting: Folder (men det är en smaksak)

Övriga inställningar kan du leka runt med.

Öppna filen config.ini (se ovan var den finns) och ändra inställningar direkt i filen.
SPECIELLT!! Sätt namn på P1-P12, T1-T3, och Name1-Name12 så slipper du knappa in namn på spelare och lag varje gång ni startar en karaokepartyomgång.
Man kan också ställa in flera SongDir om man har flera spridda mappar med sånger.

Välkommen Utrustning Samlingar Guider
All Rights Reserved - Kara Okay